Model de Regulament de Ordine Interioară

 Conform dispozițiilor referitoare la organizarea și disciplina muncii, în baza Codului Muncii și a legislației în vigoare, fiecare unitate este obigată să dețină un Regulament de Ordine Interioară.

Regulamentul de ordine inteioară este actul prin care se stabilesc instrucțiunile, normele și procedurile care asigură bunul mers al activității unei societăți. Prin acest regulament decideți dorințele dvs. și cele ale salariaților, în conformitate cu legislația în vigoare, în privința desfășurării activității societății în condiții optime. Prin întocmirea unui regulament de ordine interioară cu consultarea salariaților atât dumneavoastră cât și salariații  aveți garanția că salariații vă respecta dorintele (îi obliga art.39, alin.2, lit.c din Codul muncii), iar dumneavoastră le respectați drepturile.

Regulament de ordine interioară este adaptat fiecărei societății în funcție de activitățile desfăsurate.

Noi vă oferim un model orientativ de regulament intern ce conține criteriile și procedurile de performanță în format pdf.

Additional information